Nasza oferta

Oferta edukacyjna

 • język angielski - w tygodniu bezpłatnie oraz płatnie na życzenie rodziców
 • judo (dodatkowo płatne)
 • gimnastyka
 • taniec towarzyski
 • dogoterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, arteterapia i terapia ręki
 • rytmika
 • adaptacje przed przyjęciem do przedszkola
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • terapia logopedyczna

Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci objętych pomocą logopedy. To nie są już dzieci z pojedynczymi wadami wymowy, ale ze złożonymi wadami,  a dodatkowo pojawiają się dzieci 3, 4, czasem 5-letnie, które nie mówią w ogóle albo mówią w sposób zupełnie niezrozumiały dla otoczenia.

 • terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna prowadzona będzie dla wszystkich  dzieci w formie zajęć grupowych bądź indywidualnych.

 • terapia psychologiczna

Ze względu na pojawiające się trudności wychowawcze, emocjonalne oraz inne wynikające z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinii psychologa z naszego przedszkola, prowadzone są indywidualne spotkania w gabinecie terapeutycznym.

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci wymagających wsparcia

Nasze wychowawczynie  we wszystkich  grupach opracowują indywidualne programy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych wybranych dzieci.

 • zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych

 Pracujemy także z dziećmi zdolnymi, obejmujemy ich programem nauczania dla dzieci uzdolnionych, przygotowywanie do konkursów, promowanie dzieci zdolnych poza przedszkolem.

 • zajęcia ruchowe wg. Weroniki Sherborne

Zajęcia metodą ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne – wspomagające rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny oraz  rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

 

Dodatkowo regularnie organizujemy:

 • koncerty muzyczne, przedstawienia i teatrzyki  na terenie placówki
 • spotkania ze zwierzakami
 • spacery i wycieczki w miejsca warte odwiedzenia
 • spotkania z ciekawymi ludźmi i organizacjami
 • zajęcia matematyczne w formie zabawy

 

dodatkowo płatne:

 • język francuski i hiszpański
 • zajęcia muzyczne - nauka gry na keybord, nauka gry na flecie, nauka śpiewu
 • piłka nożna, karate
 • taniec towarzyski
 • taniec rozrywkowy
 • terapia pedagogiczna indywidualna
 • zajęcia z psychopedagogiem dla rodziców
 • basen z nauką pływania - jeśli rodzice wyrażą chęć

Kontakt

Rakoczego 19 lokal 1i2
80-288 Gdańsk 

tel: +48 505 772 442
+48 601 730 464

email: przedszkole@malizwyciezcy.pl

Szybki kontakt: